Pravidla soutěže s ADW - leden/únor 2024

Pravidla soutěže s ADW

- leden/únor 2024

 

(dále jako „Pravidla“)


A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je ADW FEED, a.s. se sídlem Krahulov 76, 675 21 Krahulov, IČO 04176961 zapsaná pod spisovou značkou B 7326/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“). 

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: eshop@adw.cz, +420 606 716 889.

 

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o jednu z výher (10 kg Müsli králík nebo 10 kg směsi BR1 nebo 10 kg směsi K1 nebo 1 kg máku nebo 1 skládací nákupní košík nebo 1 ks konzervy a 1 balení pamlsků pro psy nebo pro kočky), kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta Platforms (Facebook) a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Meta Platforms (Facebook) vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B) PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 • dodržování podmínek dané sociální sítě po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C) MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání, uvedené v příslušném příspěvku na sociální síti Facebook: mít v době účasti “LIKE” (To se mi líbí) na stránce Prodej krmiv a hospodářských potřeb - ADW Krahulov, sdílet příslušný příspěvek na své zdi a do komentáře u příspěvku uvést, o kterou výhru by měl účastník zájem.

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 22. 2. 2024 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 23. 2. 2024 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Soutěž má 1 výherce, který získá jednu z výše uvedených výher dle svého výběru Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherce bude náhodně vylosován ze všech účastníků, kteří splnili podmínky účasti v soutěži.

6. Vyhlášený výherce kontaktuje pořadatele napsáním soukromé zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.

7. Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

D) OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook a nebo Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti ADW FEED, a.s. se sídlem Krahulov 76, 675 21 Krahulov, IČO 04176961 zapsaná pod spisovou značkou B 7326/KSBR u Krajského soudu v Brně, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele,
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele.
Zpět do obchodu