Odborné články

Pšeničné otruby ve výživě koní: mýty a fakta

Je správné, když majitelé koní uvažují o krmné dávce v širších souvislostech. Na druhou stranu se ale v dnešní internetové době rychle rozmáhají některé názory, které nestojí na pravdivých informacích. Výsledkem jsou nezřídka krmiva postavená na exotických surovinách, jejichž přínos pro koně je přinejmenším diskutabilní, zatímco tradiční suroviny se upozaďují nebo se považují za jaksi podřadné.

Typickým příkladem mohou být právě pšeničné otruby. Následující odstavce mají za úkol vyvrátit nejčastější mýty, upozornit objektivně na nevýhody a možná rizika zkrmování pšeničných otrub a také představit přínosy, díky kterým si otruby zaslouží stabilní místo v krmných dávkách koní. Více zde...

Nestrukturální sacharidy v krmné dávce koní

Vysoký obsah cukrů a škrobů v krmivu se v poslední době stal pro majitele koní velkým strašákem. Dává se do souvislosti s celou řadou zdravotních problémů, jako je například laminitida, žaludeční vředy či inzulinová rezistence, a krmná dávka s nízkým obsahem cukrů a škrobů je nutností také pro koně s Cushingovým syndromem, PSSM a dalšími metabolickými poruchami. Vice zde...

Zpět do obchodu