Pšeničné otruby ve výživě koní: mýty a fakta

Ing. Jana Lacková

Je správné, když majitelé koní uvažují o krmné dávce v širších souvislostech. Na druhou stranu se ale v dnešní internetové době rychle rozmáhají některé názory, které nestojí na pravdivých informacích. Výsledkem jsou nezřídka krmiva postavená na exotických surovinách, jejichž přínos pro koně je přinejmenším diskutabilní, zatímco tradiční suroviny se upozaďují nebo se považují za jaksi podřadné.

Typickým příkladem mohou být právě pšeničné otruby. Následující odstavce mají za úkol vyvrátit nejčastější mýty, upozornit objektivně na nevýhody a možná rizika zkrmování pšeničných otrub a také představit přínosy, díky kterým si otruby zaslouží stabilní místo v krmných dávkách koní.

 

Pšeničné otruby odedávna byly součástí krmné dávky koní i dalších hospodářských zvířat, a je tomu tak i dnes. Najdete je ve většině granulovaných krmiv, používají se i jako základ u sypkých vitamínových a minerálních doplňků, nezastupitelnou roli hrají i jako složka mashe. 

Mýtus: Pšeničné otruby jsou odpad bez jakékoliv výživové hodnoty

Za tímto názorem stojí jednoduché vysvětlení - z hlediska potravinářské výroby jsou totiž otruby skutečně odpadem, který vzniká při výrobě mouky. Existuje celá řada oblíbených krmiv, která vznikají jako vedlejší produkt při výrobě potravin. Otruby jsou vedlejším produktem mlynářského průmyslu, stejně jako jsou řepné řízky odpadem z průmyslu cukrovarnického, extrahované šroty (lněný, slunečnicový, sójový atd.) z průmyslu olejnářského či sladový květ z průmyslu sladovnického.

Fakt: Bohatý zdroj energie, bílkovin i esenciálních aminokyselin

Otruby obsahují převážně obalové části zrna s poměrně vysokým obsahem vlákniny, pohybujícím se okolo 10,0 - 15,0 %. V porovnání s obilovinami (celými zrny) mají otruby samozřejmě nižší obsah škrobu (uvádí se 13,0 - 18,0 %). Pro koně s nadměrnou citlivostí (sklony ke schvácení, žaludeční vředy, IR, Cushing, PSSM…) by se měl pohybovat obsah cukru a škrobu v součtu do 10 % v sušině krmné dávky, s tím je potřeba při zařazení otrub počítat.

Energetickou hodnotou se pšeničné otruby vyrovnají ovsu, ale mají přitom méně než poloviční obsah nestrukturálních sacharidů. Jsou tedy (spolu s kvalitními tuky) skvělou alternativou pro koně, které nechcete nebo nemůžete krmit celými obilovinami, ale potřebují energeticky bohaté krmivo.

Pšeničné otruby také vynikají vysokým obsahem bílkovin okolo 17,0 %, který je předurčuje jako vhodnou složku krmiv pro nabrání svalové hmoty u koní v tréninku nebo při rekonvalescenci. Proto jsou také již odedávna základní složkou teplého vlhkého mashe, podávaného koním po sportovních výkonech, klisnám po porodech, nemocným koním atd. Otruby dobře doplňují také esenciální aminokyseliny lysin a methionin, kterých bývá v jiných krmivech často nedostatek, a přitom jsou limitující pro tvorbu svalové hmoty.

Mýtus: Pšeničné otruby jsou pšenice, tedy obilí nevhodné pro koně

Pšenice skutečně není vhodným krmivem pro koně, nicméně otruby mají s celými pšeničnými zrny už jen pramálo společného. Jsou to vlastně jen slupky a klíčky.

Zjednodušeně řečeno je pšeničné zrnko tvořeno slupkou, klíčkem a samotným zrníčkem (odborníci prominou laický popis). Slupka zrno chrání před poškozením a její hlavní složkou je vláknina. Klíček (endosperm) je v podstatě zárodkem budoucí rostlinky, obsahuje cenné bílkoviny a aminokyseliny. Samotné zrníčko, které se později semele na mouku, je zásobárnou energie pro růst nové rostliny, a to ve formě škrobu. 

Fakt: Pšeničné otruby nejsou z pohledu výživy koní obilovina

Pšeničné otruby coby krmivo obsahují pouze vnější obaly zrna a částečně endosperm. Dnešní technologie zpracování už je na takové úrovni, že množství celých pšeničných zrn, která v otrubách zůstanou, je zcela nepatrné. Proto mají ve srovnání s obilovinami méně než poloviční obsah nestrukturálních sacharidů, a svým obsahem bílkovin a vlákniny se více blíží například kvalitním vojtěškovým úsuškům, nežli obilovinám.

Výživáři při sestavování krmné dávky nebo při tvorbě receptur krmných směsí s otrubami nepracují jakožto s obilovinou - to platí pro otruby pšeničné, stejně jako pro rýžové. Proto se s oběma můžete setkat i v krmných směsích, které nesou označení “BEZOBILNÉ”.

Opatrnost je na místě, pokud má váš kůň prokázanou alergii konkrétně na pšeničný lepek (i když v otrubách je ho jen zbytkové množství, je lepší se jim vyhnout).

Mýtus: Otruby nesmí být hlavní složkou krmiva pro koně

Nesmíme zaměňovat pojmy s dojmy. Skutečně platí doporučení, že pšeničné otruby nemohou tvořit hlavní složku krmné dávky koní. Díváme se přitom ale na celkovou krmnou dávku včetně objemných krmiv, kde hlavní složku vždy tvoří seno, pastva, senáž apod. Doplňková krmiva, jako jsou granule či müsli, jsou vždy jen menší částí krmné dávky.

Fakt: Doplňkové krmné směsi s otrubami jsou vyvážené

Pšeničné otruby samozřejmě nikdy netvoří hlavní složku celkové krmné dávky koně (tou je seno, pastva, senáž…). Používají se jako důležitá součást doplňkových krmných směsí, které doplňují živiny, jichž se koni nedostává ze samotných objemných krmiv. Ať už se budeme bavit o granulích, müsli nebo řezankové směsi, kvalitní výrobce vždy dbá na to, aby bylo doplňkové krmivo optimalizované z hlediska obsahu všech živin, a zároveň aby mělo vysokou stravitelnost a respektovalo fyziologii koňského trávení.

Mýtus: Otruby působí jako projímadlo

Přesvědčení, že otruby mají projímavé účinky, vzniklo díky jejich častému nárazovému zařazování do krmné dávky (například ve formě mashe jen občas “na přilepšenou”). Řada studií již prokázala, že samy o sobě otruby projímavé nejsou

Fakt: Antioxidanty z pšeničných otrub prospívají střevům

Pšeničné otruby jsou z velké části tvořeny vlákninou, ve které jsou vázány zdraví prospěšné antioxidanty. Ty se z krmiva uvolní až při mikrobiálním trávení ve slepém a tlustém střevě, kde mohou plnit svoji ochrannou funkci.

Poměr Ca:P v otrubách a v celkové krmné dávce

Optimální poměr vápníku (Ca) a fosforu (P) je u dospělého koně přibližně 2:1. Tyto prvky se v metabolismu vzájemně ovlivňují, a proto je třeba udržovat je vybalancované. Přitom však musíme brát vždy v potaz celkovou denní krmnou dávku, nejen samotné doplňkové krmivo. 

V pšeničných otrubách se uvádí poměr Ca:P kolem 1:12, tedy výrazně ve prospěch fosforu. Nemusí to ale být nutně na škodu. Řada oblíbených krmiv je totiž nevyvážená naopak ve prospěch vápníku, jehož nadbytek může způsobovat zdravotní problémy, stejně jako nadbytek fosforu. Typickým krmivem s vysokým obsahem vápníku je vojtěška nebo třeba cukrovarské řízky, ale nevyrovnaný poměr Ca:P mívá většinou i pastva, senáž a seno (poměr Ca:P se tak může lehce dostat až nad 6:1). 

Pšeničné otruby tedy sehrávají důležitou roli v udržování správného poměru Ca:P, a navíc jsou i dobrým zdrojem horčíku a vitamínů skupiny B, důležitých pro správnou funkci nervové soustavy. 

Shrnutí

Pšeničné otruby jsou často neprávem odsuzovány. Jde o výživově hodnotné krmivo s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin, dodávají velké množství energie a přitom mají poměrně nízký obsah nestrukturálních sacharidů. Dodávají do krmné dávky fosfor, hořčík, měď, zinek, vitamíny skupiny B a esenciální aminokyseliny (lysin a methionin).

Na rozdíl od rýžových otrub jsou ty pšeničné vhodné i pro dlouhodobé podávání. Jsou chuťově atraktivní, takže je rádi žerou i vybíraví koně, nemocní či v rekonvalescenci, koňští senioři apod. Hodí se ale také jako krmivo na nabrání svalové hmoty a dodání energie u sportovních koní, chcete-li udržet krmnou dávku bez obilovin a s nízkým obsahem cukrů a škrobů.

Například mash z pšeničných otrub a vojtěškových úsušků (50:50) nebo z otrub a cukrovarských řízků (25:75) dodá obdobné množství energie, jako stejná dávka ovsa. Obsah nestrukturálních sacharidů je přitom ani ne poloviční. (Dr. Eleanor Kellon VMD).Zdroje informací:

https://forageplus.co.uk/feeding-wheat-bran-to-my-horse/

https://kppusa.com/2017/12/20/horse-people-feed-wheat-bran-mashes

https://www.equine74.com/blog/wheat-bran-for-horses-with-digestive-problems-?hs_amp=true

https://thehorse.com/19261/risks-associated-with-feeding-horses-traditional-bran-mashes/

Zpět do obchodu